Inside

Antares Internetional – Началото

Публикувано на: July 15, 2016

logo ant
В началото на 90-те години на миналия век източноевропейският пазар – непосредствено след смяната на режимите – предлагаше огромни възможности за западноевропейските инвеститори. От друга страна, ръководителите на страните-членки на някогашния СИВ обявиха за свой приоритет и „задача от изключителна важност за националните им икономики” създаването на съвместни предприятия с цел привличането на чуждестранен /западноевропейски/ капитал. През 1991 г. двама предприемчиви младежи от раьона на Удине (Северна Италия), Франческо Козми [Francesco Cosmi] и Габриеле Бриати [Gabriele Briatti], започват да изнасят от Италия за Чехия различни стоки, между които и офис столове. В тази връзка по-късно те основават в Чехия компанията си “Антарес”, която наричат с благозвучното име на една от звездите свръхгиганти. Франческо се заема с управлението на чешкото предприятие, а Габриеле се занимава с осигуряването на доставките от Италия. (Забележка: В онези години околностите на гр. Удине се смятат за център на производството на столове в Европа, като годишно оттам излизат на пазара количества от порядъка на 40 милиона броя столове.)

Бизнесът им се развива успешно и затова след по-малко от година основателите на компанията предприемат следващата стъпка; те решават да създадат в близост до Прага малък тапицерски цех, за да могат чрез сглобяване на място да задоволят по подобаващ и по-ефикасен начин все по-нарастващото търсене.

През 1993 г. единната дотогава Чехословакия се разделя на две самостоятелни държави, вследствие на което една част от клиентите на вътрешния пазар се оказват на следващата сутрин вече чуждестранни клиенти. За да обслужва словашките партньори и клиенти, в рамките на по-малко от 2 години и с участието на един от италианските братовчеди, в разположеното близо до Братислава градче  Šamorín [Шаморин] бива създадено дружеството „Antares Eurotrade srо” [Антарес Юротрейд сро], което съвсем скоро след основаването си също организира и производствена дейност на място.

След като вече са изминали няколко години от основаването на споменатите по-горе фирми, предприемачите стигат до заключението, че само местният пазар не е в състояние да осигури по-нататъшното развитие и разрастване на техния бизнес, затова и се ражда следващият им стратегически план. От една страна, трябва да се завладеят пазарите в съседните на Чехия страни, където има търсене на произвежданите от тях продукти и на пазара все още липсва агресивна конкуренция. От друга страна, трябва да се започне собствено производство на необходимите компоненти, за да може произвежданите крайни продукти да бъдат още по-конкурентоспособни в сравнение с тези на останалите производители на столове, внасящи нужните им компоненти от Италия.

След това начело на отделните отдели в предприятието биват поставени наети с договор професионални мениджъри и компанията превключва на по-висока скорост. През 1994 г. в Познан се провежда международното изложение, в което за първи път участва и „Антарес”, и оттогава датират и първите експортни доставки на готова продукция за Беларус, Русия, Полша.

В началото на 1995 г. братът на Габриеле заедно с един местен младеж, току-що завършилия университета Тибор Олайош [Olajos Tibor], основават в Унгария подобно предприятие под името „Veneto 2000 Kft” ООД [Венето 2000 ООД – към днешна дата Antares Hungary],(Компанията е наречена на името на богатата италианска провинция, допълнено с годината, считана тогава за магическа.)

През 1996 г. започва съпътстваното от по-високи технологични изисквания производство на директорски столове с кожена тапицерия. През 1997-ма се слага начало на производството първо на пластмасовите детайли, части за изработваните столове (покрития за облегалките и за седалките), а малко по-късно, през 1999 . – и на производството на основните метални части за офис столове (носеща конструкция, механика, освобождаващ механизъм и т.н.), като успоредно с това се изгражда и цех за професионално прахово боядисване.

През 1998г. в румънския град Клуж заработва дъщерна фирма на „Антарес”, като през 2000 г. и там вече има организирано собствено производство. Понастоящем фирмата е с водещи позиции на румънския пазар и захранва румънските и молдовските си дистрибутори с произвежданите по около 1000 броя столове на ден.

През 2000 г. в гр.София е създаден филиалът „Антарес България” ООД, играещ важна роля в развитето на кмпанията в Югоизточна Европа. През 2003 г. по примера на останалите филиали в България започва да функционира собствен малък цех за производство на столове.  Към днешна дата Антарес България е най-големият прозводител и вностел в на месния пазар.

През 2008 г. – с продължаващата търговска експанзия по посока на Балканите – в гр. Senta[Сента] в автономната област Войводина се учредява сръбският филиал на „Антарес”. През 2012 г. старитра и собственото производство, като веднага след това се създава и търговското представителство на фирмата в Белград.

Понастоящем „Антарес Интернешънъл Груп” поддържа делови взаимоотношения с над 300 фирми доставчици от различни страни по света; на вътрешния /в дадените страни, където има нейни филиали/ пазар си сътрудничи с общо около 2200 дистрибуторски фирми; експортната си дейност осъществява в други 12 европейски страни; общият брой на сътрудниците й надхвърля 300 души; обектите й (производствени халета и складови бази) са разположени на обща площ от 35 000 м2; общо филиалите й произвеждат годишно по около 1 000 000 бр. столове, а общите годишни приходи от продажби възлизат на 30 милиона евро.

Вместо предишната политика на експанзия, по време на икономическата криза групата предприятия на „Антарес” избра да следва и следва и до днес стратегията максимално да се оптимизира дейността на включените в нея предприятия, да се повишава до възможното най-високо равнище качеството на услугите, предлагани на съответните пазари, а също така да се извоюва определяща пазарна позиция и в сегмента на офис столовете от среден и висок клас.