Inside

Блог на Антарес България

Публикувано на: February 1, 2021

„ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ се осъществява благодарение на финансовата подкрепа от страна на Европейския съюз. Целта на програмата е да подпомогне компаниите да преоделят по-лесно шока от КОВИД 19 и да продължат да функционират.Публикувано на: July 15, 2016

В началото на 90-те години на миналия век източноевропейският пазар – непосредствено след смяната на режимите – предлагаше огромни възможности за западноевропейските инвеститори. От друга страна, ръководителите на страните-членки на някогашния СИВ обявиха за свой приоритет и „задача от изключителна важност за националните им икономики” създаването на съвместни предприятия с цел привличането на чуждестранен /западноевропейски/ капитал.