ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ ООД


Информирайте се за описаните по-долу условия преди да използвате този сайт.

Ако използвате сайта www.antares-bg.net се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Не приемате ли тези условия, съветваме да не използвайте този сайт.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД. Тези условия обвързват всички потребители ползващи услугите на "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД.

"АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД е дружество с ограничена отговорност с данъчен номер BG130589420, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Хайдушка Поляна" No 55

1. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

Потребителите на сайта www.antares-bg.net имат възможност да закупуват предлаганите от "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД стоки и артикули без регистрация. С отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" клиентът заявява съгласието си личните му данни да бъдат обработванисъгласно КЗЛД и извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.

На страницата antares-bg.net се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявените стоки. "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

2. ПОРЪЧКА

След кликане на бутона "КУПИ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката за пазаруване. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените варианти. "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките са изчерпани. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

3. ЦЕНИ

Всички посочени цени в сайта са с включен ДДС. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

4. ДОСТАВКА

ДОСТАВКАТА НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА ЗА ПОРЪЧКИ НАД 150 ЛВ С ДДС, БЕЗ ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ И ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ ДЕЙНОСТИ ДО ЕДИН АДРЕС ЗА СЛЕДНИТЕ НАСЛЕЛНИ МЕСТА /в случай че населното Ви място не фигурира в посочения списък, свържете се със сътрудник от Антарес България, за да уточните дали е възможна доставка/.

За поръчки под 150 лв с ДДС, се начилсява доставка в размер на 20 лв с ДДС (Не важи за модели в разпродажба)

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят. "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД си запазва правото да променя под-изпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка. "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявената поръчка, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.

Поръчаните от Клиента продукти ще бъдат доставени на посочения от него адрес от куриерска компания Европът - 2000 АД в срок както следва:

  • Всички поръчки, направени на www.antares-bg.net или на телефон тел. +359 2 9367043 до 12:00 ч. се доставят в рамките на два работни дни за всички областни градове на страната.
  • Всички поръчки, направени след 12:00 ч. се доставят до 3 работни дни за всички областни градове.
  • За всички останали населени места поръчките се доставят в рамките на 4 работни дни след потвърждение на поръчката.
  • Някои продукти на уебсайта www.antares-bg.net са с удължен срок на доставка. Пример за такива продукти са столовете по поръчка или тези, които се внасят от чужбина. В описанието на тези продукти се съдържа информация за конкретните срокове на доставка, като най-често те са до 25 работни дни.

При промяна на срока за доставка по дадена поръчка, Клиентът ще бъде предварително уведомен с телефонно обаждане или e-mail.

Продуктите са в оригиналната си запечатана опаковка от производителя.

"АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД предлага и монтаж на всички видове столове на сайта. В случай, че Клиентът желае монтаж от наша страна, стойността на монтажните разходи се определя индивидуално.

"АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен.

Рискът от случайното повреждане/погиване на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка или Приемо-предавателен протокол.

Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди, от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел.

Предлаганите от "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

"АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД). При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне.

Клиентът има право да даде на "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.

Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД.

Съгласно чл.59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, разцветка, както и в случай на забавяне на пратка поради изчакване на внос, Вие ще бъдете информиран чрез телефонен разговор или мейл. Екипът на АНАТРЕС БЪЛГАРИЯ запазва правото си да Ви предложи аналогични модели.

"АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД си запазва правото да променя всяка информация за продукти или услуги, описани в този сайт, по всяко време, без да носи отговорност за технически или ценови грешки.

По отношение на епидемията COVID-19 се прилагат следните специални правила: Срокът за доставка е ориентировъчен и доставчикът не гарантира спазване. Ако стоките не бъдат доставени на клиента в рамките на 2 месеца от индикативната дата на изпращане и страните не се договорят друго, всяка страна има право да се откаже от поръчката (договора) в писмена форма. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на Клиента от забавянето на доставчика при доставката на поръчаните стоки в резултат на епидемията COVID-19, в най-широкия причинно-следствен контекст и в най-широката му степен. Пречки, причинени от или във връзка с епидемията COVID-19, независимо от времето на възникването им или възможните познания на доставчика за заплахата от тяхното възникване, доставчикът не е длъжен да преодолява. По-специално доставчикът не носи отговорност и не е задължен да преодолява препятствия, свързани с епидемията като правителствени мерки, карантинни мерки, спиране или ограничаване на производството на своите доставчици, невъзможност или ограничаване на транспорта, липса на производствен материал и др.

5. ПЛАЩАНЕ

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ - при избор на доставка с наложен платеж, стойността на стоките се заплаща на куриера в момента на получаването им в брой.

В случай че поръчаните продукти са на стойност над 1000 лв с ДДС  е необходимо предварително заплащане  чрез един от следните методи за плащане:

ПО БАНКОВ ПЪТ - при избор на метод за плащане банков превод, стоката се изпраща с куриер след като се уверим че преводът на парите е извършен и те се отразят в банковата сметка на "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД

НА МЯСТО В ОФИС - стойността на стоките се заплаща в брой или карта на адрес гр. София бул. Никола Петков 52 , ет. 1 офис 1.10

За специални поръчки или продукти със срок за доставка по-дълъг от 15 дни е необходимо авансово плащане в размер на 50%, като доплащането се извършва преди доставката до клиета.

При банкови преводи от чужбина, таксата за превод на дължимата сума е за сметка на клиента.

При начин на плащане с банков превод на територията на България, поръчаните стоки се изпращат СЛЕД като сумата е пристигнала в банковата сметка. Срокът за доставка започва да тече от датата на постъпването на сумата на поръчката в нашата банкова сметка.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, както и да се информира за състоянието на своята поръчка. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

7. ОТГОВОРНОСТИ НА "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД

"АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне на пратката поради липса на наличности, изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или имейл, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.

8. ПРОМЯНА НА ЦЕНИ И УСЛОВИЯ

"АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива. "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД може да променя Общите Условия по всяко време, като след промяната датата на публикация се актуализира. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

10. ГАРАНЦИЯ

Гаранцията се основава на правилна ежедневна работа с офис стола. Валидността на гаранцията е от 24 до 60 месеца в зависимост от модела – съгласно тези условия твърдо гарантирани за връщане са само компоненти с обективен произвдоствен дефект. Производителят възстановява само дефектните части, а не цялостни изделия. Гаранцията не включва дефекти при монтиране, транспорт и транспортни действия, сглобяване, разрушения и бедствия, небрежна и неподходяща употреба. Производителят осигурява детайли, чиято липса или дефект е установена при отварянето на кашона – не по-късно от 24 часа. При представяне на документ за закупен наш артикул и бланка за рекламация, се извършва гаранционното обслужване. Рекламации се приемат при наличие на технически неизправности, а не в случаи на механични, химически, топлинни или други неспецифични въздействия.

При необходимост от гаранционно обслужване ремонтът се извършва от собствен сервиз на адрес гр. София, бул. Рожен 24А

11. ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

Според чл.47, ал.1,т.8 от ЗЗП потребителят има право на отказ от закупената стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаването й. Единственото задължително условие в този случай е стоките да са в първоначалния търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. При неизпълнение на тези условия, "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването им от клиента. • съгласно чл.55, ал.1 от ЗЗП - Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. След приемане на върнати стоки в срок и прегледа им, стойността им се възстановява на Клиента в пълен размер не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е върнал стоката. Всеки Клиент е длъжен да съхранява получените от "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД продукти, тяхното качество и безопасност до момента на връщането им на "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД.

12. СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

12.1. Съгласно & 13, т.33 от ДР на Закона за защита на потребителите, клиентът няма право да се откаже от поръчаните продукти, в случай че те са доставени или изработени по индивидуална поръчка, съобразени с неговите специални изисквания

13. РЕКЛАМАЦИЯ

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД.

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете съгласно българското законодателство. При наличие на рекламация, Клиентът трябва да подаде сигнал устно или писмено на тел. +359 2 9367043 или на antares@antares-bg.net. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

  • фактура
  • снимков материал
  • други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.

Вследствие на рекламацията "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че Клиентът не предяви рекламация пред "АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

14.ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДАЙНОСТА

Органите, регулиращи дейността на "ТЪРГОВЕЦА" са Комисия за защита на Потребителя / КЗП/ и Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, със следните координати:

За КЗП: уебсайт: httрѕ://kzр.bg/kоntаktі; тел: 0700111 22; еmаіl: іnfо@kzр.bg; aдpec:гp. Coфия, пл. Cлaвeйĸoв, №4A, eт. 3, 4 и 6

Зa KЗЛД: уебсайт: httрѕ://www.срdр.bg/; тел: 02/91-53-518; еmаіl: kzld@срdр.bg; aдpec:гp. Coфия 1592, бyл. "Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв" № 2

15.РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на /http://ec.europa.eu/odr / или комисията за защита на потребителите (КЗП) достъпна на: httрѕ://kzр.bg/

Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива