Условия за доствка


УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Поръчаните от Клиента продукти се доставят до посочен от него адрес, БЕЗ качване по етажи. Доставките се извършват със собствен транспорт в рамките на гр. София и с куриерска компания „ЕВРОПЪТ-2000“ АД за останалите градове в страната.

Транспортните разходи се поемат от „Антарес България“ ООД за всички поръчки над 150,00лв с ДДС.

Транспортните разходи се поемат от Клиента в следните случаи:

  • Стойността на поръчката е под 150,00лв с ДДС – таксата за доставка е в размер на 24,00лв с ДДС;
  • При поръчка на модели от РАЗПРОДАЖБА – таксата за доставка се калкулира индивидуално, според обема и теглото на пратката и локацията на населеното място;
  • Ако населеното място е с ЛОКАЦИЯ, която е ИЗВЪН ТАРИФА/ГРАФИК на „ЕВРОПЪТ-2000“ АД – таксата за доставка е в размер 24,00лв с ДДС.

Всички продукти се доставят разглобени, в оригиналните им фабрични опаковки/кашони, с инструкции за монтаж. Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока. При възникнали въпроси и затруднения, свързани с монтажа, Клиентът може да получи съдействие на телефони 02 936 70 47 и 02 936 70 43.

Клиентът може да заяви доставка с МОНТАЖ, като стойността на услугата е в размер на 18,00лв с ДДС за 1 брой/стол.

За монтаж на корпусна мебел всеки Клиент получава индивидуална оферта за монтаж на изделията спрямо количеството и вида на изделията, които иска да закупи.

Срокове за доставка според статуса на продукта

  • За поръчки на продукти със статус „Наличен на склад“, стандартният срок за доставка е 2-5 работни дни, като всеки Клиент получава персонално потвърждение за датата на доставка;
  • За поръчки на продукти, които не се поддържат регулярно на склад, а се доставят по специална заявка на Клиента, стандартният срок на доставка е около 25 работни дни след направено 50%  авансово плащане. Съгласно & 13, т.33 от ДР на Закона за защита на потребителите, Клиентът няма право да се откаже от поръчаните продукти, в случай че те са доставени или изработени по индивидуална поръчка, съобразени с неговите специални изисквания.
  • Всички поръчки с метод на плащане Банков депозит / авансово плащане по банков път, се експедират към клиента след постъпване на сумата на поръчката в банковата сметка на „Антарес България“ ООД.

В случай на промяна на срока за доставка по дадена поръчка, Клиентът ще бъде уведомен с телефонно обаждане или електронна поща (ако не бъде открит при позвъняване).

„Антарес България“ ООД не носи отговорност за закъснение в случаите, в които закъснението се дължи на използваната външна куриерска компания.

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявената поръчка, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с "„Антарес България“ ООД.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да изиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.

При получаване на стоките чрез куриерска компания „ЕВРОПЪТ-2000“ АД Клиентът е длъжен да провери количеството и състоянието на получените артикули. В случай на констатирани неточности, Клиентът има право да откаже получаването им след съставяне на „Констативен протокол при предаване на пратка“.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в предварително уговорения срок за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Антарес България“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. В тези случаи Клиентът организира сам последващото взимането на поръчката си лично от склад на „Антарес България“ ООД.

Рискът от случайното повреждане/погиване на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка или Приемо-предавателен протокол.

Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на „Антарес България“ ООД във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. „Антарес България“ ООД  носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди, от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел.

Предлаганите от „Антарес България“ ООД стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. „Антарес България“ ООД не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

„Антарес България“ ООД не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на  „Антарес България“ ООД). При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне.

Съгласно чл.59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, разцветка, както и в случай на забавяне на пратка поради изчакване на внос, Вие ще бъдете информиран чрез телефонен разговор или мейл. Екипът на  „Антарес България“ ООД запазва правото си да Ви предложи аналогични модели.

 „Антарес България“ ООД си запазва правото да променя всяка информация за продукти или услуги, описани в този сайт, по всяко време, без да носи отговорност за технически или ценови грешки. 

Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива