Choose language

Промоции

Нашите продукти

Каталози

За Нас

    Нашата фирма е организирана на базата на процеси и цели, с ясни и еднозначни правила, обмисляни непрекъснато. За постигането на целите, работата в екип има най-важна роля. Всеки наш колега поема отговорност не само за собствения си отдел, но и за качеството на всички услуги и продукти, които доставяме на клиентите.


    За наша цел считаме производството и дистрибуцията на офис столове, от среден и висок клас, с безупречно качество, максимална сигурност, които са адекватни на изискванията на хората, които работят седнали.
    

    Предпочитаме отворена и постоянна комуникация, както с клиентите, така и с колегите в отделните работни екипи и между отделните екипи. В нашата комуникация сме способни ясно да разграничаваме фактите от мненията.

ВСИЧКИ НИЕ СЕ ГРИЖИМ ЗА УДОБСТВОТО НА ВСЕКИ КЛИЕНТ И КАЧЕСТВОТО НА ВСЕКИ ПРОДУКТ !

Колекции